Jippie! Steuntje in de rug voor velen

MBOe stimuleert de ontwikkeling van zgn. excellentieprogramma's in het mbo. Overigens niet voor niets, want lang niet alle opleidingen hebben zo'n programma.  

Aanjaaggelden zijn een aanmoediging voor mbo-scholen die excellentieprogramma's op de kaart zetten. De aanvraag waarin Businessbase het uitgangspunt vormt, kan rekenen op toekenning. 

Er wordt een groei beoogd van het aantal mbo-instellingen die van Businessbase gebruik maken, ingezet op exponentiële groei van het aantal studenten dat aan Businessbase verbonden is en tevens wordt het principe van co-redactie als pilotactiviteit toegevoegd.

Sparren over excllentieprogramma's? Meer weten over case-based learning?

Schrijf ons direct via WhatsApp

Chatten via WhatsApp