We proberen stemmen te trekken.

We zeggen het maar gewoon eerlijk: wij zijn ergens op uit. Onlangs hebben we op uitnodiging van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een concept ingediend, waarmee laaggeletterden en kiezers met een (licht) verstandelijke beperking worden voorbereid op het uitbrengen van hun stem. 

Wat kan het onderwijs leren van Netflix en Videoland?

Er gebeurt veel. Nee, heel veel. Veel leraren ontwikkelen lessen, reiken opdrachten aan via het internet, doen zoomsessies, zetten hun colleges op YouTube... Zonder meer veelbelovend.

Toch vertellen docenten ons dat het niet altijd meevalt om de aandacht van studenten vast te houden. Netflix lukt dat wel. En dat is niet toevallig. Wat kan het onderwijs leren van de mechanismen achter het bingewatchen?

FieldLAB: Wat als je samen met anderen gaat innoveren?

In vergelijking met 'verandering' is 'innoveren' different koek. Innovaties overstijgen het niveau van de individuele organisatie en hebben grote impact op de gehele keten, waar klanten en eindgebruikers deel van uit maken. 

De impact van een innovatie voorspellen, is in je eentje eigenlijk niet te doen. Een FieldLAB kan uitkomst bieden. Een FieldLAB is niks anders dan 'ruimte voor experiment', meestal figuurlijk bedoeld. Er wordt niet alleen gekeken naar de meer technische aspecten,  ook of en hoe klanten, opdrachtgevers en eindgebruikers omgaan met de innovaties. De feedback uit de experimenten bepaalt de richting.

Businessbase

De wereld verandert. En daar kunnen studenten in het beroepsonderwijs heel veel van leren. We zijn uitgedaagd om onze tanden te zetten in een razend interessant vraagstuk:

Wat als we structureel onderwijs zouden maken met de actualiteit als vertrekpunt? En wat als scholen uit diverse landen hier structureel aan gaan meebouwen?

In samenwerking met de opleiding International Business Studies ontwikkelden wij Businessbase, 's-lands eerste open kiosk met actualiteiten uit allerlei nieuwsmedia. Een redactie maakt er vervolgens onderwijs van.

Co-creatie als vertrekpunt

Albeda Rotterdam The Hague Airport College
Wat kan de energie van één mbo-instelling en 20+ bedrijven uit luchtvaart, technologie en facilitaire wereld allemaal voortbrengen?

Kom gerust verder

Urenco NL
Een bezoek aan 's-lands best bewaarde geheim in Almelo?  Dat vergt enige voorbereiding. 

Hoe zou het proces van kennismaken en aanmelden eruit zien als dit naar je luie stoel werd gebracht?

Herken de echte

VASN
Hoe kan het lidmaatschap van een notariële specialistenvereniging relevant worden gemaakt voor boeren, tuinders en hun gezinnen?

101 opdrachten op zak

Onderwijs en bedrijfsleven
Als het bedrijf het ritme bepaalt, hoe kan lerend talent daar dan op het juiste moment over precies de juiste uitdaging beschikken om te kúnnen leren?

Oplossing voor branches, opleiders en bedrijven. En lerenden, of zij nu op school zitten of niet. 

Leren met windkracht 10

Koninklijke Marine x ROC Midden Nederland
's Lands vloot als leeromgeving? Voor aankomend marinepersoneel is deelname aan een vakgerichte praktijkperiode aan boord verplichte kost. Hoe kunnen al die diverse leerervaringen gekapitaliseerd worden? En levert dit dan ook een diploma op waarmee je in de burgermaatschappij veel kunt bereiken? 

Export is topsport

Albeda, International Business Studies
Hoe bied je studenten de ruimte om in een eigen tempo een exportplan op te stellen, met volstrekt unieke casuïstiek vanuit het bedrijfsleven?

Wij ontwikkelden in samenwerking met Mixed Industries, partner van talrijke A-retailers, een online proces met een kop, romp en staart. Boordevol keuzemomenten voor student en opleider; voor elke student uniek. 

Kracht als kernpropositie

Surplus Welzijn
Wat hebben zo'n 250 beroepskrachten en ruim 1.100 vrijwilligers van een welzijnsorganisatie met elkaar gemeen? En hoe kan wat van binnen zit, succesvol worden ingezet in een wereld van bezuinigen, besparen en schrappen?

Audits als totaalbeleving

Kroonenburg Advies | Part of Normec Group
Hoe kunnen inspecties op het gebied van voedselhygiëne bij supermarkten en cateringlocaties een positieve totaalervaring worden voor opdrachtgever, medewerker én auditor, ongeacht de uitslag?

Voor de draad ermee

Atriumgroep
Als verenigen je vak is, hoe maak je dit dan onderscheidend in een diffuse markt? Samen met medewerkers uit de organisatie ontwikkelden wij een nieuwe kijk op ontzorgen, verbinden en inspireren. 

Daarnaast voorziet een FieldLAB in de behoefte om samen met klanten tot innovatie te komen. Door in gezamenlijkheid te experimenteren, worden opbrengsten en leermomenten teruggegeven aan een groot publiek.