Businessbase

De wereld verandert. En daar kunnen studenten heel veel van leren.
Wat als we structureel onderwijs zouden maken met de actualiteit als vertrekpunt? En wat als scholen uit diverse landen hier structureel aan gaan meebouwen?

In samenwerking met de opleiding International Business Studies ontwikkelden wij Businessbase, 's-lands eerste open kiosk met actualiteiten uit allerlei nieuwsmedia. Een redactie maakt er vervolgens onderwijs van.

Daar blijft het niet bij.
Businessbase is genomineerd door MBO-e: binnenkort slaan diverse scholen de handen ineen en stimuleren de samenwerking tussen scholen, docenten en studenten.


  • Studenten van verscheidene scholen werken m.b.v. BusinessBase met elkaar samen aan casuïstiek van de excellentieprogramma’s, de zgn. Hub Work Groups.
  • Co-redactie | Studenten en docenten creëren structureel content voor BusinessBase Studenten kunnen zitting nemen in een programmacommissie, de redactie of actualiteiten en bronnen aandragen als Scout m/v.

Herken de echte

VASN
Hoe kan het lidmaatschap van een notariële specialistenvereniging relevant worden gemaakt voor boeren, tuinders en hun gezinnen?

Kom gerust verder

Urenco NL
Een bezoek aan 's-lands best bewaarde geheim in Almelo?  Dat vergt enige voorbereiding. 

Hoe zou het proces van kennismaken en aanmelden eruit zien als dit naar je luie stoel werd gebracht?

Kleine lettertjes

Albeda, International Business Studies
Hoe maak je studenten bewust van het belang van algemene voorwaarden, zonder dat het oersaai wordt?

Wij ontwikkelden een handzame module met daarin 7 + 2 stappen. Met volop keuze voor elke student. 


Volwaardig alternatief voor de stokoude examens: eindelijk!

101 opdrachten op zak

Onderwijs en bedrijfsleven
Als het bedrijf het ritme bepaalt, hoe kan lerend talent daar dan op het juiste moment over precies de juiste uitdaging beschikken om te kúnnen leren?

Oplossing voor branches, opleiders en bedrijven. En lerenden, of zij nu op school zitten of niet. 


Draait het om nu of om later? 

Stichtingen Contractcatering
Zelf werk maken van je gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling? We helpen een handje door instrumenten over duurzame inzetbaarheid binnen handbereik te brengen.

Co-creatie als vertrekpunt

Albeda RTHA College
Wat kan de energie van één mbo-instelling en 20+ bedrijven uit luchtvaart, technologie en facilitaire wereld allemaal voortbrengen?


Eén plus één = 3

Gemeente Oosterhout
Twee teams integreren. Met als doel een betere dienstverlening aan de burger in het sociaal domein. In Oosterhout weten ze wat er werkt om symbiose uit zo'n integratie te halen.  

Export is topsport

Albeda, International Business Studies
Hoe bied je studenten de ruimte om in een eigen tempo een exportplan op te stellen, met volstrekt unieke casuïstiek vanuit het bedrijfsleven?

Wij ontwikkelden een stap-sprong  proces met een kop, romp en staart. Boordevol keuzes voor student en opleider; elke student een eigen route.


Leren met windkracht 10

Koninklijke Marine x ROC Midden Nederland
's Lands vloot als leeromgeving? Voor aankomend marinepersoneel is deelname aan een vakgerichte praktijkperiode aan boord verplichte kost. Hoe kunnen al die diverse leerervaringen gekapitaliseerd worden? En levert dit dan ook een diploma op waarmee je in de burgermaatschappij veel kunt bereiken? 


Je treft het!

Stichting Opleidingen Contractcatering
Wat als scholing in de contractcatering geheel drempelloos zou worden en elke deelnemer over een eigen portfolio zou beschikken? 

I.o.v. Stichting OCC realiseerden we trefpuntcatering.nl . 's-Lands eerste open leerportaal met alle functie opleidingen onder de knop. 


Zoek ons later even op

WelOverWonen
Zo lang mogelijk zelfstandig in het eigen huis wonen: zo willen we het liefst oud worden. Maar hoe dan?

De zorg én de woonsituatie van 55+ merkbaar verbeteren. Zes ontwikkelaars pakken samen de handschoen op en creëren een uniek proces rondom zachte collectiviteit. Wij maakten er een 'Geheimtipp' van met buzz rondom de Provada. Check weloverwonen.nl 

Startklaar
met impact

Albeda IEMS
Studenten voorbereiden op de start van een module 'Business Ethics'. Dat zie je scholen vrijwel nooit doen. Of toch?

Wij creëerden een welkomstpakket met het juiste verhaal. En een handige waaier als naslagwerk.

Check de spots

Normec Foodcare
Als kennispartij 24/7 in de nabijheid van medewerkers in supermarkten en op cateringlocaties, terwijl het inspectieproces transparanter is dan ooit. Wens of werkelijkheid? 

Voor Normec Foodcare ontwikkelden we een uniek concept voor content on demand. Zodat medewerkers het verschil kunnen maken, elke dag weer. 

Kracht als kernpropositie

Surplus Welzijn
Wat hebben zo'n 250 beroepskrachten en ruim 1.100 vrijwilligers van een welzijnsorganisatie met elkaar gemeen? En hoe kan wat van binnen zit, succesvol worden ingezet in een wereld van bezuinigen, besparen en schrappen?

Wij vroegen medewerkers, vrijwilligers, beïnvloeders en klanten naar hun ervaringen, hun trots en hun passie. 

Naar de stembus. Maar hoe?

Ministerie VWS

We zeggen het maar gewoon eerlijk: wij zijn wel ergens voor in. Onlangs hebben we op uitnodiging van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een concept ingediend, waarmee laaggeletterden en kiezers met een (licht) verstandelijke beperking worden voorbereid op het uitbrengen van hun stem.