The Learning Airport

Samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven

VRAAG

Werkgelegenheid en economische ontwikkeling van de regio zijn belangrijke pijlers van Rotterdam The Hague Airport. Net als de haven, is ook de luchthaven een luchtbrug tussen de metropoolregio Rotterdam en de rest van wereld. Daarbij horen goed opgeleide mensen op verschillende niveaus. Albeda realiseert een hagelnieuwe accommodatie op de luchthaven. Vanuit de overtuiging dat als onderwijs en bedrijfsleven de handen ineen slaan zij samen meer kunnen bereiken dan ooit, zijn tientallen markante bedrijven uit allerlei sectoren samengebracht.

Wat is er nodig om werkenden en lerenden een onmiskenbaar groter perspectief op een succesvolle loopbaan te garanderen? 

INZICHT

Beroepsonderwijs wordt effectiever als het wordt verzorgd op de plek waar het allemaal gebeurt. Dichtbij de actie zitten is dus een absolute pré. Toch is het onderwijs niet de enige die profiteert. Professionals willen zich immers zelf ook voortdurend ontwikkelen, want de wereld verandert in rap tempo. De effecten daarvan overstijgen de luchtvaartdienstverlening en raken tal van andere bedrijfstakgroepen.

AANPAK

We ontwikkelden een programma met drie bijeenkomsten op aansprekende plekken met daarin veel opdrachten en ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers. Elke bijeenkomst vindt bovendien plaats op een aansprekende plaats, zoals de luchthaven, de SS Rotterdam en stadion De Kuip.

In een unieke samenstelling van beroepsonderwijs en bedrijfsleven wordt een zgn. ontwikkelagenda opgesteld. Dit krijgen we voor elkaar door design thinking in te zetten, rondom drie domeinen:

  • Employability
  • Innovatie
  • Coöperatief opleiden